Ułatwienia dostępu

opiekun descNa kierunku opiekun medyczny nauczysz się wykonywania zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Dowiesz się także jak pobierać krew czy wykonywać ćwiczenia fizjoterapeutyczne metodą Hoppe’a. Nauczysz się języka migowego, aby móc pomagać potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Poprawisz również znajomość języka obcego o słownictwo branżowe, które pozwoli Ci wykonywać pracę za granicą lub opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci jak najlepiej wykonywać zadania zawodowe w przyszłym miejscu pracy. Po ukończonej edukacji na tym kierunku staniesz się wykwalifikowanym opiekunem medycznym. Będziesz móc starać się o pracę w domach opieki, domach pomocy społecznej czy hospicjach. Swoją karierę możesz rozwijać także w przychodniach, sanatoriach, szpitalach czy środowiskowych domach samopomocy. Innym rozwiązaniem jest także zatrudnienie u osób prywatnych. 

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym – weekendowym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w piątki, soboty i niedziele.

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).

UPRAWNIENIA –  Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

  • Oddziały szpitalne oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
  • Środowiskowe domy pomocy oraz ośrodki i domy pomocy społecznej
  • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
  • Opieka indywidualna w domach pacjentów
  • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png