Ułatwienia dostępu

asystent descAsystent osoby niepełnosprawnej ma za zadanie dążyć do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pomaga osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Organizuje jej również czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio dotyczą one czynności związanych z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.

Na kursie kwalifikacyjnym ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ nauczysz się:

 • udzielania pomocy i organizowania wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • organizowania pracy z osobą niepełnosprawną
 • wykonywania czynności opiekuńczych w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • aktywizacji osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • oddziały PCK
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne
 • Opieka indywidualna w domach pacjentów
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

Video Didasko

Galeria Didasko

015.png
014.png
012.png
011.png
010.png
004.png
005.png
009.png